Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Umesh Salunke

Others

3  

Umesh Salunke

Others

साहित्य चोरीचं

साहित्य चोरीचं

1 min
231


दुसऱ्याने लिहिलेलं साहित्य

चोरून काय बरं मिळवायचं

आपल्यां कल्पना शक्तीला 

धुळीत का टाकायचं.....!


दिवस रात्र आम्ही लेखकानं

जागून काहींना कांही लिहायचं

नवीन संदेश देत रहायचं......।


नव्या पिढीला कांही तरी नवीन

करायला चालना द्यायला बघायचं

चोरीच्या किडमध्ये बसवायचं.....।


अरे अजून किती दिवस असं 

चालतं रहायचं चोरी करून 

आपल्या कलेवर फसवणूक करायचं....।


भावनांचं वादळ मनातं साचवायचं

आता साहित्य चोरीचा हा कलंक 

एकत्रित मिळून पुसून टाकायचं... 


Rate this content
Log in