Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chandan Pawar

Inspirational Others

3  

Chandan Pawar

Inspirational Others

साहेब...

साहेब...

1 min
66


साहेब, तुम्हाला निरोप देताना

समस्त जनता हेलावली होती;

पत्थरासम माणसांच्या डोळ्यांतही

आसवं थिजली होती


भाजप-कमळाची वाहती गंगा 

आपण गावोगावी आणली होती;

तुमच्या नावाची जादू तेव्हा 

सर्वांनी अनुभवली होती


कपटी व धुर्त दुर्जनांना तुमच्या

जीवनात थारा नव्हता;

एक वचनी-एक बाणी असा

माणसांत तुमचा दरारा होता


आले किती गेले किती?

तुमच्यापुढे तुकवीत माना;

दगा देणारे एकटे पडले 

दारोदारी झिजवीत वाहणा


तोंडामधल्या प्रत्येक शब्दाला

टाळ्या घेणारे तुम्ही होतात;

मुर्दाड झालेल्या व्यवस्थेला 

जाग आणणारे एकमेव होतात


सरणावरती देह असता 

रुबाब मात्र तोच होता;

तेजस्वी काया-मायेचा भाव 

तेव्हाही शाबूत होता


चेहऱ्यावरचा करारी भाव 

आता पुन्हा दिसत नाही;

भेदक डोळ्यांमधली जरब

आता असत नाही


आवाजातला कणखरपणा  

आता कायमचा शांत झाला;

असं वाटतं माणसातील 

माणुसकीचा कणा मोडून पडला


अशी शान असा रुबाब

पुन्हा कधी असणार नाही;

राज-समाजकारणातला 

वाघ पुन्हा दिसणार नाही


Rate this content
Log in