Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sayli Kamble

Abstract

3  

Sayli Kamble

Abstract

रमताना आठवणींत

रमताना आठवणींत

1 min
300


कोण म्हणतं आठवणी फक्त मनातच साठतात

कधी अचानकच जुन्या वळणावर ही त्या भेटतात


कधी ओळखीच्या सुवासानेही त्या दरवळतात

तर कधी एखाद्या चवीमुळे जिभेवर ही रेंगाळतात


कधी जुन्या गाण्यामधून थेट मनाला येऊन भिडतात

तर कधी एखाद्या स्पर्शातून देखील जाणवतात


कधी बरसू लागतात पावसाच्या थेंबातून

तर कधी हाती लागतात पुस्तकातील जाळीदार पानातून


वर्तमान विसरायला लावतात नी थेट भूतकाळातच नेतात

इतक्या काळाने भेटल्याने मनाला हूरहूरच लावतात


फक्त एखादी गोष्ट ही पुरते आठवणींचा क्रम सुरू व्हायला

मन तर अधीरच असते त्यांनाही सामावून घ्यायला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract