Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

kishor chalakh

Others

3  

kishor chalakh

Others

रक्षाबंधन

रक्षाबंधन

1 min
18


घेऊन आनंदी क्षण अनेक 

आला सण रक्षाबंधनाचा 

बांधते बंधन भाऊराया 

बंध बांधूनी प्रेमळ नात्याचा 


येते बहीण या सणाला 

घेऊन प्रेमधागा प्रेमाचा 

लाभो सदैव सौख्य तीला 

आशीर्वाद आहे भावाचा


भाऊ- बहीण हे नातं 

आहे एक अनमोल देणं 

रक्षाबंधन अन भाऊबीज 

पवित्र नात्याचं हे लेणं


आईसारखीच असते बहीण 

जी लावते लळा भावास 

मस्ती मज्जा अन खेळात 

असतात हे दोघे हमखास 


अतूट नाते हे भावाबहिणीचे 

साक्षीला सण रक्षाबंधनाचा 

असच कायम राहावी नाती 

हाच संदेश आहे या सणांचा


Rate this content
Log in