Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ganesh Gajanan Kene

Others

3.9  

Ganesh Gajanan Kene

Others

रानवेल

रानवेल

1 min
338


वनराईतील वेली सारखे 

जीवन तुझे फुलले गंl

निसर्गातील झाडाझुडुपांमध्ये

मिसळून कशी गेलीस गंl

तांबड्या-काळ्या मातीमध्ये

भक्कम पाय रोवलेस गंl

जांभळ्या, निळ्या, लाल, पिवळ्या

फुलांसवे रमतेस गंl

धटिंगपणाने उन, वारा, पाऊस

आनंदाने झेलतेस गंl

वनदेवतेच्या सानिध्यात

नित्य रमून जातेस गंll

 


Rate this content
Log in