Ganesh Gajanan Kene

Others


3.9  

Ganesh Gajanan Kene

Others


रानवेल

रानवेल

1 min 262 1 min 262

वनराईतील वेली सारखे 

जीवन तुझे फुलले गंl

निसर्गातील झाडाझुडुपांमध्ये

मिसळून कशी गेलीस गंl

तांबड्या-काळ्या मातीमध्ये

भक्कम पाय रोवलेस गंl

जांभळ्या, निळ्या, लाल, पिवळ्या

फुलांसवे रमतेस गंl

धटिंगपणाने उन, वारा, पाऊस

आनंदाने झेलतेस गंl

वनदेवतेच्या सानिध्यात

नित्य रमून जातेस गंll

 


Rate this content
Log in