Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh Gajanan Kene

Inspirational

4.4  

Ganesh Gajanan Kene

Inspirational

पुष्प जास्वंदीचे

पुष्प जास्वंदीचे

1 min
11.7K


पुजनीय असे हे पुष्प साजीरेI

जास्वंदी तयाचे नाव गोजीरेI

सुमन असे हे गणेशाचे आवडीचेI

निरागस रुप शोभे तयाचेI

लहान मोठ्या आकारात उपजतीI

भोवती रुधीर वर्ण परीधान करुनीI

ईश्वरी प्रेरणा मनी घेऊनीI

रमुनी जातो नित्य तुझ्या आठवणींनीI

रमुनी जातो नित्य तुझ्या आठवणींनीII


Rate this content
Log in