Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

आनंद घायवट

Inspirational

3  

आनंद घायवट

Inspirational

राखीची गाठ

राखीची गाठ

1 min
59


रक्षण तुझे करण्या बांधली

मी स्वतःच्या मनाशीच खुणगाठ

होत नाही कल्याण जोवर

राखीची गाठ

रक्षण तुझे करण्या बांधली

मी स्वतःच्या मनाशीच खुणगाठ

होत नाही कल्याण जोवर ताई

तोवर नाही बांधणार राखीची गाठ

राखण्या तुझे हित धजावतील

माझे दोन्ही सदैव बाहू

कोण येतो आडवा अन् कसा

येतो मध्यस्थी तेच आता पाहू

अन्याय अत्याचार करणाऱ्यास

आता आसमानी हिसका दाऊ

असं ठणकावून वचन देतो

तुझा हा थोरला भाऊ

नाही बरबाद करू देणार जीवन तुझे

अन् नाही सोडणार मी तुझी पाठ

तू सुखी झाल्याशिवाय

नाही बांधणार हाताला राखीची गाठ


Rate this content
Log in