Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

आनंद घायवट

Inspirational

3  

आनंद घायवट

Inspirational

चूल

चूल

1 min
281


नेहमीप्रमाणे आजही सकाळी

लवकरच जाग आली

बघितले डोकावून घरात

तर सर्वच झोपलेले

मीही ठरवलं झोपून घ्यावं

अन् बिछान्यात पुन्हा अंग टाकायचंच

तर मला कुठून तरी

हाक मारल्याचा आवाज आला


थोडासा कावरा बावरा झालो

पण पुन्हा आवाज आला

तर आज चक्क माझ्याशी

माझ्या घरातील चूल बोलत होती

तो आवाज ऐकून थोडा घाबरलो

पण ती म्हणाली घाबरू नकोस

तू घराचा खांब आहेस ना

म्हणून तुझ्याशीच थोडंसं

मनातलं बोलायचंय, मनात

साठवलेलं गुपीत खोलायचंय


मी देखील निस्तब्ध होऊन 

ऐकत राहीलो तिचं म्हणणं

तर ती म्हणाली...

सहा मास झाले

घरात वेळेवर काही शिजत नाही

अंग मेहनतीसाठी तू कुठे

झिजत नाहीस

अन् अंगही तुझे घामाने भिजत नाही

पण तरीही सतावतोय प्रश्न

तुला रोजच्या दोन वेळच्या भाकरीचा

पण सुटेना गुंता 

काही केल्या चाकरीचा


अनुभवतेय मी पण असेल घरात

तर खायचं, नाही तर उपाशी राहायचं

पण तुझी येईना कुणाला कीव

बायकोसह लेकरंही लावतात

बरं तूला खूपच जीव

त्यांचंही म्हणणं मी रोजच ऐकत असते

त्या वेदनेने मनात धुसमुसते

कारण बघते मी...

लहान लेकरंही करत नाहीत

खाऊसाठी बापापाशी हट्ट

फक्त बाप पाहीजे म्हणून

मारतात प्रेमाची मिठी घट्ट

सर्वांचा तारणहार म्हणून


ठेव स्वतःच्या मनगटावर विश्वास

जातील हेही दिवस

लोटांगण घालील सुख तुझ्या

पायाशी...

त्यासाठी तू हतबल होऊ नकोस

चिंतेत राहू नकोस

आल्या संकटाचा सामना कर

तरच सुख समृद्धीनं नवी उभारी

घेईल पुन्हा आपले घर

नवी उभारी

घेईल पुन्हा आपले घर


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational