Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rohit Khamkar

Romance

3  

Rohit Khamkar

Romance

राजा राणीच्या जोडीला

राजा राणीच्या जोडीला

1 min
226


चल माग बस राणी, बग चालवीतो गाडी.

गाव देव करू सारे, दर्शन जोडी जोडी.


जरा पदर सांभाळ, बगतात सारे तुला.

थोड अलगद बग चोरून, बर वाटल मग मला.


कारन हुडक शेलक, बुद्धीचा लाव जरा कस.

अशी लाजत लाजत, जरा जवळ येऊन बस.


जरा वाटल वेगळ, सगळं आहे जस नवं.

आज आलोया जवळ, जरा रूप तूझ दावं.


एक झालो असे आज, जन्मा जन्माच्या या गाठी.

तूझ्या दुःखाचं ग ओझ, बघ घेईल माझ्या पाठी.


चंद्रा वाणी रूप तूझ, आज न्याहाळतो तुला.

एकटाच हसतोय, काय होतय माझ मला.


Rate this content
Log in