Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

rajendra chavan

Romance

3  

rajendra chavan

Romance

प्रश्न

प्रश्न

1 min
36


अस वाटत सार काही 

सांगून टाकाव तिला 

पण का कुणास ठावूक 

माझ मन सारख 

थांब .. म्हणून खेचावत मला 


प्रेमाचा हा प्याला 

का मी पिवू नये 

इश्काच्या या रंगोलीत 

का मी भिजू नये 


अखेर हा माझ्या 

जीवनाचा प्रश्न आहे 


Rate this content
Log in