Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

rajendra chavan

Others

3  

rajendra chavan

Others

कविता कवी करतात

कविता कवी करतात

1 min
20


कविता कवी करतात

निर्भीड आणि सत्याचा काव्याने 

सर्वांच्या मनोमनी उरतात 


खोटेपणाने भरलेल्या,

विश्वासघातकीने उफाळलेल्या 

या जगरुपी कलशात 

थोडासा का होईना 

अमृताचा थेंब भरतात 


कधी प्रेमाच्या, कधी भंगाच्या 

कधी माणसातल्या माणुसकीच्या 

कधी परमेश्वर भक्तीच्या, तर 

कधी थोड्याश्या मुक्तीच्या 

कविता ते रचतात 


कोणासाठी झटून झटून

कोणासाठी झुरून झुरून 

झुरणाऱ्या साठी दिवा बनून 

स्वतः ला अंधारमय विश्वात ढकलतात


Rate this content
Log in