Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Others

2.5  

Rajendra Vaidya

Others

prompt 7 फूल सांगते

prompt 7 फूल सांगते

1 min
11.5K


माझ्या रे भोळ्या फुला.             

ठेऊ मी कोठे तुला?           

पाहू नको, ऐ की नको घे.         

कान,डोळे झाकू नी.              

बोलू नको वाईट काही.            

आवरी रे वैखरी..सरळ मार्गी चालणे बोध देसी तू मला(१).               

         

रंग हलवा हा गुलाबी.             

ते निरागस डोलने.               

टाकिसी रे तू फुला नित.           

वाईट ते ते पाहणे

भोवताली उधलीसी तू गंध चैत्रातला (२).             

              

तूच नयनी तूच चित्ती.             

मित्र माझा लाडका               

सांगसी ठणकावून तू.             

उघड साऱ्या निंदका.   

फुलत जावे,हसत गावे, अर्थ त्या मुर्तीतला(३).          

           

अल्पायुषी रे या तुझ्या.             

आनंद तू देसी मला.              

जपून ठेवीन बोध हा मी.           

तू मला रे जो दिला.          

काळजाचा कंद माझ्या तूच बोधे सुखविला (४).                 


Rate this content
Log in