Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Romance

3.1  

Rajendra Vaidya

Romance

promp 2 वसंत फुलतो

promp 2 वसंत फुलतो

1 min
11.7K


प्रतिबिंब ते मीच पाहतो तुझ्या नेत्रीच्या. 

जलाशयात.

परी उमटते तुझीच प्रतिमा

प्रीत भारल्या या कलिजात !           .       

नव्हेत त्या गे तुझ्या.

पापण्या काठा वरली ती तृण पाती.               

नयनी प्रितीच्या लहरी उठता सहज.   

किती त्या थरथरती. 

पंख स्पर्श मी हळूच

करता मौज वाटते

ग भिजण्यात (१).              

श्र्वसातील चंद्रमा केशरी जलाशयाला  बिलगून ग.                    

स्वप्न कमल ते घेई खुडूनी भ्रमर करीतसे गुंजन ग.               .

वसंत फुलतो मनात आणि सुगंध येतो.  

या जगण्यात (२).


Rate this content
Log in