Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kshitija Bapat

Others

4.4  

Kshitija Bapat

Others

परमेश्वर

परमेश्वर

1 min
209


चित्रकाराच्या चित्रातून

मूर्तीकाराच्या मूर्तीतून

कलाकाराच्या रांगोळीतून

कल्पनेचा कल्पनेतून

साकारले जातात तुझे रूप

सोन्याचा धातु तून

चांदीच्या धातु तून

पितळेचा धातू तून

दगड पाषाणातून

आकारले जातात तुझी रूपे

तू आहे निर्गुण-निराकार

जगाच्या उत्पत्तीचा सार

जगण्याला देतो आधार

तूच चाहे निर्माता निर्विकार

तुझा इतने पान हलत

तुझ्याच शक्तीने श्वास घेतात

तुझ्या स्थायी शरणी येते

तूच आहे माझ्या अंतःकरणात


Rate this content
Log in