Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dinesh Kamble

Tragedy

3  

Dinesh Kamble

Tragedy

प्रेमांंकुर

प्रेमांंकुर

1 min
41


दोघांच्याही तारुण्याचा वसंत बहरून आला होता.

ऐन मोक्याच्या क्षणी ते एकरूप झाले.

ध्यानीमनी नसतांना तप्त मातीवर दव सांडले होते.

निसर्गनियमानुसार ओल्या मातीतून प्रेमांकुर डोकावला खरा, 

पण तिला तिचे शरीर बेडौल करायचे नव्हते.

म्हणून खुडून टाकला तो प्रेमांकुर...


Rate this content
Log in