Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Prashant Shinde

Others

3  

Prashant Shinde

Others

पंधरा जून(15)

पंधरा जून(15)

1 min
11.8K


पाचवा लॉकडाऊन

पंधरावी सुप्रभात नवी सुरुवात...!


पंचायती करणे बंद झाले

धरला श्रमाचा हात

वादळ शमले भयाचे

विचाराने करता मात.....!


सुरू झाले जीवन जगणे

प्रसन्नतेच्या भरवश्यावर

भाग्य पुन्हा खुलले

तटस्थ भूमिका घेतल्यावर....!


नवी शक्कल नवे जीवन

विचार कालचा कशाला आज...?

सुरुवात तर झाली नवी

रुसव्या भविष्याचा उतरता माज....!


वाजत गाजत दिवस उगवला

तरुण होता उषा पुन्हा

  उत्साह चांगला संचारला मनी

  पाहता दारात कोवळ्या उन्हा....!

  कोवळी उन्हे दारी येता पुन्हा.....!Rate this content
Log in