Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

2  

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

फुलपाखरू

फुलपाखरू

1 min
3.1K


एक फुलपाखरू बागडत होतं बागेत

अलगद बसले ते फुलाच्यामध्ये

विविध रंगांनी नटलेले ते

शोभून ते फुलावर दिसे


हळूच वाऱ्याची झुळूक आली

फुलपाखराला खेळवू लागली

या त्या दिशेने पाखरू उडू लागलं

फुलावर बसण्यासाठी वाट शोधू लागलं

वाऱ्याला फसवून ते परत फुलावर विसावलं


Rate this content
Log in