Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

फुलपाखरू

फुलपाखरू

1 min
12K


फुलांचे रंग किती छान 

त्यावर फुलपाखराला बसण्याचा मान

ह्या फुलावरून त्या फुलावर भिरभिरते

हळूच फुलांतील परागकण शोषते

पिवळे लाल काळे रंग त्याचे दिसतात उठून

खेळावे त्याच्याशी त्याला पकडून 

नयन होतात पाहून त्याला तृप्त

जवळ येताच ते होते झुडुपात लुप्त


Rate this content
Log in