Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Sanjay Bavdhankar

Others

4.1  

Shobha Sanjay Bavdhankar

Others

फुलांची किमया

फुलांची किमया

1 min
125


प्राजक्ताच्या फुलांचा पडला सडा 

वेचायला फुले जीव झाला वेडा 


धवल त्याची पाकळी, केसरी दांडी 

वेचुन फुले मांडली शंकराची पिंडी 


कमळ उमलले सरोवरी 

लक्ष्मी स्थापन केली कमळावरी घरोघरी 


काट्यातुन जन्मली गुलाबाची कळी 

देवपुजेला हजर वेळोवेळी 


झेंडूचा तो फुलला बाजार, रुप त्याचे गोड 

दारावर तोरण बांधले, देव येण्याची मनी ओढ 


चाफ्याचा पसरला सुगंध

वातावरण मंगलमय झाले धुंद  


मन गेले मोहरुन, दरवळला सुगंध मनी 

काळ्याभोर कुरळ्या केसात बकूळ फुलांची नित्याने माळत रहा वेणी 


अंबाड्यावर शोभेल जुई मोगर्‍याचा गजरा 

खिळून रहातील तुझ्यावर नजरा


Rate this content
Log in