Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Classics Fantasy

3  

Sanjay Gurav

Classics Fantasy

फुल आणि पाखरु

फुल आणि पाखरु

1 min
11.8K


वेडी एक कळी

वयात ऐनवेळी

जागली रात्रीला

फुलली सकाळी.


मोहरली पाकळी

दरवळ आभाळी

फुलपाखरू आले

ओढीने दरवळी.


मैत्री ही आगळी

होती जरी कोवळी

द्रुष्ट् अशी लागली

कुणी केली कागाळी.


एक एक पाकळी

तुटली सायंकाळी

आळ झेली पाखरु

सौख्य नसे भाळी..


Rate this content
Log in