Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gautam Jagtap

Inspirational

4.1  

Gautam Jagtap

Inspirational

फ्री इंडिया

फ्री इंडिया

1 min
26


विश्वात जय घोष निनादे|

जय भारत जय वंदे||


सकल जनांच्या मुखात गुणगुणे|

भारत मातेचे गीत सुहाने||

शुर-वीर महापुरूष जन्मले|

मातृ भूमीच्या उदरी वसले||

तुझ्या रक्षणा माझं वीर मरण येऊ दे...


विश्वात जय घोष निनादे|

जय भारत जय वंदे||


भारत आमचा सशक्त राही|

अशक्त आमचे शत्रू होई||

जागेपणी स्वप्नं भारताचे|

करू काम उज्वल भविष्याचे|

हात-हातात घे तुझी साथ दे...


विश्वात जय घोष निनादे|

जय भारत जय वंदे||


वीर रक्ताने माखली भारत भुमी|

लढती सैनिक उर उंचावूनी, देतात तिरंग्यास सलामी||

प्राणपणाने, श्रध्दा स्थानाने, देश आमचा आत्मा|

विशाल असा भारत अमुचा जगदगुरू परमात्मा||

सुरूवात झाली डरकाळी फोडली पुन्हा तो आवाज घुमू दे...


विश्वात जय घोष निनादे|

जय भारत जय वंदे||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational