Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

3  

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

पहाट

पहाट

1 min
188


आज आसमंतात तांबडं फुटलं,

प्रेमरंग तुझ्या संग धुंद वाटलं।

पक्षीही मधुर डोलती रागानी,

रात्रीने अलगद निरोप घेतलं॥ 


कोवळ्या किरणांनी धरेला स्पर्शीला,

पीतांबरी झळकते क्षितीज आवरी। 

मनात उत्साह घेऊन आला, 

पहाटेच्या वेळी रंग वेगळे अंबरी॥ 


पाण्याने गोड भूपाळी गायीली, 

झुळझुळ थंड वारा वाहातो वनी। 

धुक्यानं आपली शाल ओढली,

पहाट आली नवी उमेद घेऊनी॥ 


नवीन जीवन नवीन गोष्टी,

पाहण्याची आता वेळ आली।

नको पाहू तू वाट कुणाची,

उठ आता तू सकाळ झाली॥


सूर्य वाढतो कणाकणाने,

मोर नाचतो स्वच्छंद मनाने।

पक्षी उडती वाऱ्यासोबत,

प्रकाश वाढे क्षणाक्षणाने॥


सकाळच्या मधुर संगीताने,

बनवा आपली शुद्ध वाणी।

पूजा करा भक्तीभावाने,

ईश्वर बसेल ध्यानी मनी॥


Rate this content
Log in