Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

पावसातला थंड गारवा

पावसातला थंड गारवा

1 min
50


पावसातला थंड गारवा श्रावणातला 

झोंबतो अलवार मनाला अन् तनाला

अंग माझे शहारुनी जाताच अशा वेळी

हमखास आठवते मी मम साजणाला.


श्रावण पाऊस धारा कोसळती झरझर

उपाय त्यावर गरमागरम चहा टपरीवरचा

लज्जत त्या चहाची न्यारी जाणावी

वाफाळलेल्या फक्कड मस्त चहाचा.


ढगांचा गडगडाट विजांचा चकचकाट

पाण्याचे पाट वाहती रस्त्याच्या बाजुनी

सोसाट्याचा वारा वाहतो जोरात अन्

हातातली छत्री ही देतो दूर उडवुनी.


चिंब ओले कपडे पाऊस पाण्याने

दात खिळी वाजे थंड गार थंडीने

अशाच वेळी गरमा गरम चहा फक्त

तो ही टपरीवरचा देतो उष्णता गरमीने.


Rate this content
Log in