Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kishor zote

Drama Others

4.0  

kishor zote

Drama Others

पावसाचे रूप ( सहाक्षरी )

पावसाचे रूप ( सहाक्षरी )

1 min
11.3K


( सहाक्षरी )


पावसाचे रूप

प्रत्येका भावते 

चिंब साऱ्यांनाच 

करून टाकते


होड्यांची शर्यत 

किल्ला तो वाळूचा 

पावसात खेळ

असा चालायचा


मित्रांसोबत ती 

पाऊस सहल 

शर्ट तो काढून 

चिंबच करेल


वेध लावणारा 

पाऊस यौवनी

बरसे नयनी 

विरह कहानी


उतार वयात 

पाऊस पडतो 

अत्तराची कुप्पी 

नव्याने खोलतोRate this content
Log in

Similar marathi poem from Drama