Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


3  

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


पावसा सारखं नात निभवाव

पावसा सारखं नात निभवाव

1 min 178 1 min 178

पावसा सारखं नातं निभवाव

निस्वार्थ आतोनात

घ्यायचंं काहीच नाही

देण्यासाठी हमेशा

तयार राहायचं

प्रेमाच्याा सागरात

सर्वांना घेऊन चालायचं

मनातलं दुःख मनात ठेवून

सर्वांना प्रेम वाटत चालायचं

प्रत्येक नातंं निस्वार्थ

निभवायचं,,,

मनात दुु:ख चेेहऱ्यावर

हासू ठेेवून

मनात प्रेम ठेवून

सर्वांवर प्रेमाची बरसात

सर्वांना आनंद खुशी द्यायचं

पावसा सारखंं प्रेम करायचं

पावसासारखं नात निभवायच


Rate this content
Log in