Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


2  

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


शब्द

शब्द

1 min 45 1 min 45

शब्दांमध्ये ,,वेगळीच जादू,,

शब्द कधी हसवतात

तर कधी रडवतात,,

हरलेल्यालाजिंकायला

भाग पडतात,,,

शब्दांनी नाते जुडतात

तर

कधी शब्दांनी नाती तुटतात..


Rate this content
Log in