akshata alias shubhada Tirodkar

Others


3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


पाऊसाची कविता

पाऊसाची कविता

1 min 4 1 min 4

मनी आले लिहावी पाऊसावर कविता 

जुळून आले शब्द जसे दाटले काळे ढग आभाळाला 

पाउसाच्या हळुवार सरी प्रमाणे शब्द आठवत गेले 

मध्येच वाऱ्याच्या झुळकेसारखे मनाला भिडले 

आणी एकदाच मोठी सर येऊन 

कागदावर लेखणीतून बरसले 

चिंब भिजला तो कागद शब्दांच्या थेंबांनी 

मातीच्या वासाप्रमाणे दरवळला 

कवितेचा सुगंध माझ्या मनी 

अश्या तऱ्हेने पाऊसावरची कविता पूर्ण झाली 


Rate this content
Log in