Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


पाऊसाची कविता

पाऊसाची कविता

1 min 32 1 min 32

मनी आले लिहावी पाऊसावर कविता 

जुळून आले शब्द जसे दाटले काळे ढग आभाळाला 

पाउसाच्या हळुवार सरी प्रमाणे शब्द आठवत गेले 

मध्येच वाऱ्याच्या झुळकेसारखे मनाला भिडले 

आणी एकदाच मोठी सर येऊन 

कागदावर लेखणीतून बरसले 

चिंब भिजला तो कागद शब्दांच्या थेंबांनी 

मातीच्या वासाप्रमाणे दरवळला 

कवितेचा सुगंध माझ्या मनी 

अश्या तऱ्हेने पाऊसावरची कविता पूर्ण झाली 


Rate this content
Log in