Komal Gundu huddar

Others


4  

Komal Gundu huddar

Others


पाणंद

पाणंद

1 min 25 1 min 25

पोरा लेकरांनी 

भरलेली असायची ती,

थोरा मोठ्य्यानी गजबजलेली

असायची ती ,

हसताना हसणारी ती,

रडताना रडणारी ती,

आई बाळाला भरवताना 

अंगाईत रमणारी ती,

येता जाता सर्वांना

सुखावणारी ती,

हळूूूच एकमेकांंच्य चौकटीत

डोकावणारी ती,

कुटुंबातील सर्वांना 

जोडणारी ती,

हरवली ती

पाणंद.....


Rate this content
Log in