Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Komal Gundu huddar

Others

4  

Komal Gundu huddar

Others

पाणंद

पाणंद

1 min
40


पोरा लेकरांनी 

भरलेली असायची ती,

थोरा मोठ्य्यानी गजबजलेली

असायची ती ,

हसताना हसणारी ती,

रडताना रडणारी ती,

आई बाळाला भरवताना 

अंगाईत रमणारी ती,

येता जाता सर्वांना

सुखावणारी ती,

हळूूूच एकमेकांंच्य चौकटीत

डोकावणारी ती,

कुटुंबातील सर्वांना 

जोडणारी ती,

हरवली ती

पाणंद.....


Rate this content
Log in