Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Komal Gundu huddar

Others

4  

Komal Gundu huddar

Others

पाणंद

पाणंद

1 min
52


पोरा लेकरांनी 

भरलेली असायची ती,

थोरा मोठ्य्यानी गजबजलेली

असायची ती ,

हसताना हसणारी ती,

रडताना रडणारी ती,

आई बाळाला भरवताना 

अंगाईत रमणारी ती,

येता जाता सर्वांना

सुखावणारी ती,

हळूूूच एकमेकांंच्य चौकटीत

डोकावणारी ती,

कुटुंबातील सर्वांना 

जोडणारी ती,

हरवली ती

पाणंद.....


Rate this content
Log in