Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Komal Gundu huddar

Others

3.1  

Komal Gundu huddar

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
52


काळ्या या पावसाळी 

ढगांना सांगणं आहे

आतुरतेने वाट तुझी

आंगण पाहतो आहे


बालचमू आकाशाकडे

नजर रोखून पाहतो आहे

अंगावरचा शहारा सुद्धा

पावसा आधीच शहरतो आहे


वारा पावसाची चाहूल 

हळुवार देतो आहे

पक्षांचे थवे इकडून 

तिकडे फिरतो आहे


झाडा झुडपांनी सुद्धा

झटकली धूळ आहे

जय्यत तयारीत यांच्या

ओढ पावसाची आहे...


Rate this content
Log in