Komal Gundu huddar

Others


3  

Komal Gundu huddar

Others


ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min 3 1 min 3

काळ्या या पावसाळी 

ढगांना सांगणं आहे

आतुरतेने वाट तुझी

आंगण पाहतो आहे


बालचमू आकाशाकडे

नजर रोखून पाहतो आहे

अंगावरचा शहारा सुद्धा

पावसा आधीच शहरतो आहे


वारा पावसाची चाहूल 

हळुवार देतो आहे

पक्षांचे थवे इकडून 

तिकडे फिरतो आहे


झाडा झुडपांनी सुद्धा

झटकली धूळ आहे

जय्यत तयारीत यांच्या

ओढ पावसाची आहे...


Rate this content
Log in