Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Avinash thakur

Others

3  

Avinash thakur

Others

पालखी सोहळा

पालखी सोहळा

1 min
227


जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराजांची 

पालखी निघाली ठिक 11 वा सकाळी ।

तुळस डोक्यावर आणि पताका खांदयावर घेउनी

अष्टगंध लावले होते भाळी ।

कडक अशा उन्हात वारकरी देत होते

   पांडुरगाला नामस्मरणाची हाळी ।

सर्वजण शीस्तीत चालले होते करुन रांग व ओळी ।

अन्नदानाचे खुप मोठया प्रमाणावर वाटप

    चालले होते लाडु आणि केळी ।

ज्ञानोबा तुकारामाच्या नाम घोशाने 

    अवघि दुमदुमली मांदीयाळी ।

ठिकठिकाणी सांउड स्पीेकरच्रूा आवाजाने 

वाटत होते अक्षरषः दिन दिन दिवाळी ।

टाळ मुदुंगाच्या तालावर वारकरी नाचत होते 

मंत्रमुग्ध होउन खेळी मेळी ।

रस्त्याने चला माउली, माउली चला,

असे वारकरी म्हणंत होते वेळोवेळी ।

आणि टप्पा संपल्यानंतर वारकरी 

विश्रांती घेेउ लागले आपल्याला तंबुच्या स्थळी ।Rate this content
Log in