Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Anil Date

Others


3  

Anil Date

Others


पालक

पालक

1 min 13.9K 1 min 13.9K

कोण दास अन कोण कुणाचा मालक आहे

तूच निर्माता जगाचा सर्वांचा चालक आहे


प्रभू तूच दिले ज्ञान अशा नश्वर देहाचे

तुझी गीता जन्ममृत्यूचा जणू फलक आहे


स्वामी तूच तिन्ही जगाचा नाथ रें अनाथांचा

कर स्विकार माझा मी पाल्य तूं पालक आहे


ठेव दूर अज्ञान आणि अंधःकारापासून

कर नाश तिचाही माझ्यात जी कालक आहे


मला आहे स्मृती मीच केलेल्या अपराधांची

कर क्षमा तू पिता तुझाच मी बालक आहे


Rate this content
Log in