Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Inspirational

2  

Prashant Shinde

Inspirational

पाच जून (5)

पाच जून (5)

1 min
2.6K


पाच जून (5)

पाचवा लॉकडाऊन

पाचव्या दिवसाची छान सांज...!


पा प पुण्य देव जाणे

च वीसाठी स्वादिष्ट खाणे

व्या धीसाठी औषध घेणे

दि वसाढवळ्या मस्त झोपणे....

व रकरणी कामाचे तुनतुणे

सा थीला रुसणे फुगणे

चि डचिड अन उणे दुणे

छा नसे मग मध्येच मुरकणे...

न सता कोरोना तर हे अनुभवता

सां गा आले असते का..?

ज रा विचार करा असले दिवस 

   कधी दिसले असते का...?


शुभ सायंकाळ...!


Rate this content
Log in