Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manda Khandare

Others

3  

Manda Khandare

Others

ओढ़

ओढ़

1 min
11.7K


ओढ हि अनामिक  

लागली जीवाला  

आवरू कसे सांग, 

या भाबड्या जीवाला 


वचन तुझे आठवून , 

घेते मी श्वास उसना!

तू येशील हि आस ,

बघ लागली जीवाला 


तुझ्या मनाच्या गाभाऱ्यात 

 एक कप्पा माझा असू दे,

कायम तुझीच स्पंदने होऊन,

 जपेल तुझ्या जीवाला .


तुझ्या मिलनाची  

आस हि कशी रे ,!

जाईल प्राण-पाखरूं होऊन 

घे कवेत ह्या जीवाला .


तुझी साथ वाटे जणू 

 जन्मोजन्माची  

मी राधा अन तू शाम 

का भासे या जीवाला .


आता सोड ना बहाणे  

बघ चंद्र हि सांगतो .

घे मिठीत या चांदणी ला

दे दिलासा काही या जीवाला.


Rate this content
Log in