Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Anil Pandit

Others

4  

Anil Pandit

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
35


ओढ अशी पावसाची

जशी सुरेल तान कोकीळेची

गाईन गीत ती प्रेमाने

येईल पाऊस आनंदाने


ओढ अशी पावसाची

जशी कळीला घाई उमलण्याची

कळी उमलून येईल

पाऊस पाणी घेऊन येईल


ओढ अशी पावसाची

जशी हिरवी पाने वृक्षाची

वृक्ष बहरुन येईल भरभर

पाऊसधारा पडतील सरसर


ओढ अशी पावसाची

जशी अबोल प्रीत शब्दाची

शब्द खेळती तालाने

पाऊस बरसेल नेमाने


अशी ओढ पाऊसाची

जशी अतृप्त चातक

वाट पाही मेघांची

मेघ बरसती आनंदाने

चातक तृप्त होई प्रेमाने


ओढ अशी पावसाची

जणू नाजुक नक्षी अंबराची

अंबर सजून येईल

पाऊस घेऊन येईल


Rate this content
Log in