Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Swapnita Amberkar

Others

3  

Swapnita Amberkar

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
17


ढग दाटुनी येता मन सैरभैर रानी ते पळते,

पावसाची वाट पाहताना नजर आकाशाकडे वळते.

पावसाच्या पहिल्या थेंबाची चातकासारखी ओढ लागते,

वाट पाहताना पावसाची ते ओलचिंब मन मोहरुन जाते.

पावसाची चाहुल लागता शहारे येती ते अंगावरी,

प्रेमापरी ते पावसाचे सुख झेलू दे आम्हा डोईवरी.

झाडेवेली न्हावूनी जाती त्या पावसाच्या ओढीने,

बळीराजा नांगर फिरवतो शेती सर्जा-राजा जोडीने.

क्षणात पडे तो पाऊस जीव गुंतला त्या पावसात,

पावसाच्या ओढीने मन माञ पुन्हा पडते प्रेमात.


Rate this content
Log in