Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Yogita Takatrao

Others

4  

Yogita Takatrao

Others

ओढ ही न्यारी

ओढ ही न्यारी

1 min
36


व्याकुळ मन

कोरडे क्षण 

फसवा पहा

आषाढ घन.....१


ओढ ही न्यारी  

सृष्टीला प्यारी 

यावी हर्षात 

विठूची स्वारी....२


नाचतो मोर

जीवाला घोर

ईश्वर जणू 

अल्लड पोर.....३


घन पसार

शांत संसार

कसा आळवू 

मेघ मल्हार.......४


सुगंधी आस

आनंदी कास

अन्नधान्याची

वाढावी रास......५Rate this content
Log in