Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nilesh Jadhav

Romance

3  

Nilesh Jadhav

Romance

नजरेत पहाता क्षणभर...

नजरेत पहाता क्षणभर...

1 min
95


नजरेत पहाता क्षणभर 

काळीज कसं थांबलं होतं.

स्वासही मंदावला होता

जेंव्हा नजरेने नजरेत पहिलं होतं.


तुझ्या मनातलं हितगुज

माझ्या मनाने ऐकलं होतं.

किती प्रेम करतेस 

तेंव्हाच मला कळलं होतं.


हात थरथरते, 

मन थोडंस बिथरलेलं 

उमटलेल्या अश्रूंना 

पापणीच्या काठावर अडवलेलं.


पुन्हा जेंव्हा भेटशील 

अश्रूंचीही वाट मोकळी होईल

लवकर भेटशील ना ग सखे..?

कारण जीव लावलेल्या आठवणीने 

आता मात्र जीव जाईल.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance