Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mayuri Kadam

Others

3  

Mayuri Kadam

Others

निसर्ग

निसर्ग

1 min
11.8K


        नभ दाटूनी आले

      आसमंत अवखळ डोले,

        थवा पाखरांचा

        धवल रंगी गुंफले


        गुंफले रंगात रंग

      रंगूनी एकचि जाहले,

      एकतेची नक्षी पाहुनी

      रविराज गाली हासले


       हासले पान,फूल

      सावळे घन वर्षावले,

       धरतीच्या देहावरी

      नक्षत्रांचे मोती वाहिले


      वाहिले गारांचा चुरा

      इंद्रधनु डोकावले,

    विविध रंगांच्या छटातुनी

     सर्वधर्मसमभाव दाविले.


Rate this content
Log in