Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

3  

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

नाते

नाते

1 min
37


गरजेनुसार जीवाला जीव देणारे। 

कधी एकमेकांची खोड करणारे॥ 

एकमेकांवर अतुट विश्वास ठेवणारे। 

नाते असावे एकमेकांवर प्रेम करणारे॥


कधी अनोळखी हवीशी वाटणारे। 

नाते काय ते आवर्जुन सांगणारे॥ 

मैत्रीच्या नात्यांत विश्वास ठेवणारे। 

नाते असावे एकमेकांवर प्रेम करणारे॥ 


आयुष्याच्या कठिण समयी साथ देणारे। 

कोणत्याही विषयावर एकमेकांत हरवणारे॥

प्रितीच्या सागर लाटांवर स्वार होणारे। 

नाते असावे एकमेकांवर प्रेम करणारे॥ 


एक दुसऱ्याला हवेहवेसे वाटणारे। 

मनातही देवासारखे पुजणारे॥ 

सुख-दुःखात एक-दुसऱ्याला जाणणारे। 

नाते असावे एकमेकांवर प्रेम करणारे॥


Rate this content
Log in