Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Children

3  

Rajendra Vaidya

Children

नाच नाच मोरा (बालगीत)

नाच नाच मोरा (बालगीत)

1 min
64


काळया काळया ढगांचे वाजे डमरू.    

नाच नाच नाच मोरा बांध घुंगरू.     

पायी बांध घुंगरू


झाला सुरू बघ कसा सोसाट्याच्या वारा.    

चांदणेची शिंपित आल्या जलधारा.                      

उन्हाळ्याचा उष्मा तो आता विसरू(१).                   


पक्षी भिजूनिया गेले, गेले घरट्यात.     

झाले मातीचे अत्तर, चला भिजू पावसात.     

नाच बघायला आले फुलपाखरू(२).   


फुलवूनी पीस पीस उभवी पिसारा.    

सात रंगी कमानीचा खाली तू मयुरा.    

गाणे म्हणू भवताली फेर तुझ्या धरू(३).                      


धारेवर धार येई चिंब कळ्या फुले.     

आनंदाने तुझ्यासंगे झालो गड्या खुले.   

कडाडता वीज पळे खार तुरूतुरू(४).   


Rate this content
Log in