Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Abstract

2  

Rajendra Vaidya

Abstract

मुखवटा आणि चेहरा

मुखवटा आणि चेहरा

1 min
3.1K


ओठ रंगले लालेलाल,फुगा कापडी.    

विदुषकी..  .  ..       

दात विचकले मोती जसे ,

वटारलेली... नजर फिरकी (१).               

असे मुखवटा चेहऱ्यावरचा

व्यक्ती मागे असे वेगळी.                

उगीच करते माकड चेष्टा

असे त्यात ही मजा निराळी (२).                

शिमग्याची ही सोंग असे की

विदुषकी  अल्लड चाले.                 

क्षण बावर ती मग हसू लागती रूप.    

पाहुनी पोरेबाले (३).              

Given        

 खरे आपुले रूप दाविण्या

नेहमीच का. घाबरतो (४).                

क्षणभर असते गं मत

ही दू:ख, वेदना.   

मनात सलती.                 

 मुखवटा ची दिसतो

केवळ कुणी चेहरा.

 ना बघती (५).              

सुंदर मुखडा लोभस वाना,

आपुल्या जीवन गीताचा.              ..  

क्षणी क्षणी बदलती अंतरे दिसता.  

 चेहरा व्यक्तीचा (६). 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract