Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Balika Shinde

Others


4  

Balika Shinde

Others


मृगजळ

मृगजळ

1 min 20.6K 1 min 20.6K

मृगजळ नेमके असते तरी काय??????


जे अस्तित्वात नाही ते भासवणे म्हणजे मृगजळ.....


कल्पनेच्या विश्वात घेऊन जाणे म्हणजे मृगजळ......


लांबूनच चमचमणे म्हणजे मृगजळ......आपल्याकडे आकर्षित करणे म्हणजे मृगजळ.....


मृगजळ प्रत्येक स्वरूपात असते....

वेळीच ओळखून सावध होणे हे असते आपले शहाणपण...


Rate this content
Log in