Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Others

4  

Sonam Thakur

Others

मन पाऊस पाऊस

मन पाऊस पाऊस

1 min
40


नभी दाटले काळे मेघ

वारा वाहे थंड गार

धुंद पावसाची रेलचेल

दिसे वसुंधरा सुंदर

रवी तो मंदावलेला

मधूनच डोकावत होता

ऊन पावसाच्या खेळात

निसर्ग सजला होता

वाढवी आभाळाची शोभा

सुरेख नक्षीदार इंद्रधनू

सप्त रंगात नाहून गेली

अवघी सृष्टी जणू


Rate this content
Log in