Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pradip Kasurde

Romance

3  

Pradip Kasurde

Romance

मन पाऊस पाऊस

मन पाऊस पाऊस

1 min
311


मन पाऊस पाऊस 

मन पाऊस पाऊस 

घेई वाऱ्यापरी वेग 

नको जाऊस जाऊस 

ओलांडून सारे मेघ ॥1॥


प्रीतीचा बहराचे थोडे 

क्षण ते आठवून 

परतीचा पाऊस थोडा 

काळजात घे साठवुन ॥2॥


मोहरली सारी सृष्टी 

मातीला कोंब यावे 

क्षण सारे आठवणीचे 

पापण्यात मिटून घ्यावे ॥3॥


थोड्या विजा चमकाव्या

आभाळ यावे दारी 

हे गुज तुला उमजावें 

कोसळाव्या सरीवर सरी ॥4॥


Rate this content
Log in