Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Suraj Rathi

Romance

2.1  

Suraj Rathi

Romance

मला तिच्याबद्दल लिहायला खूप खूप आवडतं

मला तिच्याबद्दल लिहायला खूप खूप आवडतं

1 min
160


मला तिच्याबद्दल लिहायला खूप खूप आवडतं

रूपाने देखणी जशी 

नाजुकशी फुलांची पाकळी 

थोडी साधी -सरळ नाते

जपणारी एक गोडशी मैत्रीण .....


थोडी रागट खोडकर स्वभावाची 

क्षणात रागावणारी ,काही क्षणातच हसणारी 

थोडीशी लाजरी मनमोकळी राहणारी 

माझी एक गोडशी मैत्रीण ...

मला तिच्याबद्दल लिहायला खूप खूप आवडतं


तिला मी माझ्या कवितांमध्ये लिहितो 

तिला शब्द कोड्यांमध्ये रंगवतो 

फुलांमध्ये तिला सजवतो 

सभोवतील दृश्यांमध्ये तिला एकरूप 

करून माझ्या शब्दानं मधनं 

तिची नवी ओळख करून द्यायला मला आवडतं

मला तिच्या बद्दल लिहायला खूप खूप आवडतं 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance