Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ujwala Rahane

Others

3  

Ujwala Rahane

Others

"मज हेवा तुझा रे"

"मज हेवा तुझा रे"

1 min
11.8K


फुलपाखरा परी जिवन असावे,

  धुंद फुलांवरून विहारावे.

  पराग तोषावे, मधूकण पिऊन घ्यावे.

   पंकजाशी क्षणभर गुज करावे. पंख मिटूनी त्याच्या कुशीत शिरावे,

   मनाचे गुज अलगद ऊलगडावे काही मनात ठेवावे,

जमल्यास हातचे राखावे. खरच फुलपाखरा परी स्वच्छंदी असावे.

  खरच हेवा वाटतो या फुलपाखरांचा जिवन क्षणभंगूर परी,

  दु:खाचा लवलेशही बिल्कूल ना अंतरी. 

  आनंद घेती जगण्याचा

एकमेका सवेत मिसळून राह्यण्याचा. 

   जिवनाचे रहस्य यांना गवसले सुमना सवेत जगण्याचे इंगित त्यांना चांगलेच जमले.

  ऊज्वला रवींद्र राहणे

   विक्रोळी मुंबई


Rate this content
Log in