Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ravindra Gaikwad

Others

4.0  

Ravindra Gaikwad

Others

मित्रभेट

मित्रभेट

1 min
273


जर का योग आला

आपल्या सर्व मित्र भेटीचा,

खरंच असेल केवढा

क्षण तो आनंदाचा...


सहकुटुंब एकदा

वाटे सर्व मित्र भेटू,

देऊ घेऊ आनंद

सुख दुःख आपसात वाटू...


जपू मनातून हे

खऱ्या मैत्रिचं नातं

कृष्णसुदामा जरी

नसले कलीयुगात..


मित्र आणि मैत्री

सारे जपून ठेवू..

वाटतंय जे मनात

ते बोललोय भाऊ...


पटतंय आणि जमतंय का

तुम्हीच आता बघा,

भेटीगाठी व्हाव्यात

हृदयात हवी जागा...


जीवनाच्या नव्या वळणावर

सारे एकदा भेटुन घेऊ,

आठवणी आणि आनंद

साठवून ठेऊ..


Rate this content
Log in