Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

मीन राशी

मीन राशी

1 min
226


सतत गडबड गोंधळ

मतावर एका ठाम नाही

चंचळ चपळ व्यक्तिमत्व

पहा ही तर मीन राशी

लोभ न यांना कसला

मायेची थाप मात्र हवी

कलेने त्यांच्या घेतलं तर

ओतते जीव मीन राशी

प्रपंच अन् परमार्थाचा

समतोल योग्य राखती

कधी हट्टी कधी गुणी

अशी ही मीन राशी

संयम नसतो यांना

उथळ यांची वृत्ती

जलतत्वाची बनली पहा

ही आहे मीन राशी


Rate this content
Log in