Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Romance

2.7  

Rajendra Vaidya

Romance

मी राधिका

मी राधिका

1 min
29


क्षितिजाशी कृष्णमेघ का मलाच मोहविते.   

माझ्यातील राधिकेस जणू श्याम खूणवितो.         

फुलापाखरांचा थवा भुरळ घालतो जिवा.            

स्वप्नांचे इंद्रधनू मोर मनी थयथयतो....(१)


आठवांचा पारिजात मृदुल फुले बरसतात.          

प्राण पक्षी होऊनिया अंबरात भिरभिरतो(२).        


दिवस चिंब जादुभरे मन उगाच बावरे.               

एक ध्यास नाजुकसा यौवनात मुसमुसतो(३)                                  


श्याम रंग झुळझुळ ती धारातुनी रिमझिम ती.          

साजनाची ओढ छळे पाय तिथे अडखळतो(४).


Rate this content
Log in