Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Others

3  

MAHENDRA SONEWANE

Others

महिमा कवी कालिदासाची

महिमा कवी कालिदासाची

1 min
186


कालिदास सांगून गेले, 

अवगुण छोटा वा मोठा। 

व्यक्तीला संपवून टाकतो ,

चांगल्या सवयीचा तोटा । । 


कोणतेही काम करा, 

ज्यात परिश्रम आहे खरा । 

त्याच्या थकवा राहत नाही,

जर परिणाम होतो बरा । ।

 

सूर्योदय सूर्यास्ताच्या वेळी,

सूर्याची लाली दिसते खरी। 

महान व्यक्ती सुखदुःखातही,

एकसारखी राहते बरी। । 


दगडांच्या तुकड्यांना समजतो,

अज्ञानी हा रत्न खरा। 

पृथ्वीचे अन्नश, पाणी, सुवचन ,

हे तीन रत्ने न कळे त्याला। । 


वस्तू जूनी असल्यावर ती,

वाईट होईल असं नाही। 

माणसाच्या उत्तम गुणाने, 

त्याची किंमत कमी नाही। । 


सत्य आणि धैर्यवान पुरूष, 

आपली ओळख ठरवितो। 

कठिण समयी साहस धैर्याने, 

आपले काम तो करितो। । 


दान पुण्य केल्याने मिळते, 

सुखी समृद्धी पर लोके। 

माता पित्याच्या सेवेने मिळते, 

परम् सुख दोन्ही लोके। । 


बिन स्वार्थाने सूर्य ही आपला, 

प्रकाश सर्वाना देतो। 

सज्जन पुरूषही दुसऱ्याच्या, मदतीला धावून येतो.। । 


Rate this content
Log in